Kamil Übelauer  -  fotografie

Sulovské skály
1  2  3

Sulovské skály se nacházejí kousek
od slovenské příhraniční obce Bytča.
Mé první kroky do těchto skalnatých
končin vedly asi v březnu roku 2009.
Zatím se mi daří tuto oblast navště-
vovat alespoň dvakrát za rok a určitě
bych rád v tomto rytmu pokračoval
i nadále. Doposud jsem se totiž vždy
pohyboval jen v okolí Gotické brány
či Sulovského hradu a ještě jsem se
nedonutil vydat se dál. Znamená to,
že jsem ještě zdaleka neviděl vše...

Aktualizováno: srpen 2018


Galerie
Kamil Übelauer na Facebooku Kamil Übelauer na 500px