Kamil Übelauer  -  fotografie

Autorská činnost
1  2  3  4

V lednu roku 2012 jsem uspořádal
svou první samostatnou výstavu a
neměl jsem ani tušení, že se budu
výstavní činnosti věnovat s nějakou
větší intenzitou. Věci se ale seběhly
tak, že přicházely zajímavé nabídky
a já začal svou veřejnou prezentaci
brát skutečně vážně. Mé cestování
za fotografováním atraktivních lokalit
vede často ke vzniku dalších nových
výstavních kolekcí a já své výstavy
časem doplnil i o besedy s projekcí.

Zde je chronologicky řazený ucelený
přehled mé autorské činnosti.


Svět před mým objektivem
Kamil Übelauer na Facebooku Kamil Übelauer na 500px